GRUH PRAVESH

SUHAGRATE PATI SARI RITE KAM KARI NA SHAKYO...

BIJA DIVSE SAVARE

NANAND NAVI BHABHI  NE : BHABHI KALE SUHAGRAT KEVI GAI..

BHABHI :  " GRAH PRAVESH " TO THAI GAYO PARANTU  " GRAH SHANTI " NATHI THAI.. 

No comments:

Post a Comment