GERANTI

Ek var ek kalab ma  tina ane mina jents toilet ma pesab karva ghusi gaya.
tya ek manas ne pesab karta joyo . te manas no land dekhato hato. parantu modhu dekhatu notu.
tina : hu geranti thi kahu chhu ke aa manas maro pati nathi.
mina : hu geranti thi kahu chhu ke aa manas aa kalab no membar nathi.

No comments:

Post a Comment