ledi veitar

Ek mans restorant ma gayo,
tya ek lediz veitar odar leva aavi.
manase dudh no order aapyo etle tarat j veitar e teni bra kholine ek boblu manas na modha ma muki didhu.
......
manase vicharyu ke he bhagvan saru thayu ke me pani no order noto aapyo...

No comments:

Post a Comment