MOHARU

ek var ek hippi charch ni bas ma betho hato,
tene ek nan ne puchhyu chodva daish
nan kahe ame bhagavan ni strio chhie tena sivay koi nu nA manie
hippi nirash thai gayo bus na driver e tene kidhu ke
aa badhi nan rate charch ma prathna karva jai chhe tu bhagvan nu mahoru peri leje taro mel padi jase.
hippi bhagvan nu mohru peri lidhu ane rate charch ma gyo 
ek nan ne chodvanu puchhyu 
nan e ha padi pan tene aagal nahi pachchal karva nu kidhu
hippi e vicharu ke chodvanu no male to kai nahi gand mari lau aa nan j chhe ne
chodvanu puru karya pachhi hippi nachva mandyo
nan : kem nache chhe ?
hippi mahoru utari ne : hu hippi chhu bhagvan nathi
nan mohru utari ne : hu bus no driver chhu nan nathi..!!

No comments:

Post a Comment