VARO

EK VAR CHANDU NEVY MA BHARATI THAYO
TYA JAI NE TENA KEPTAN NE KAHE SAHEB MANE CHODVANU MAN THAYU CHHE
KEPTAN : KOI VANDHO NAHI AHI AAPNE KHUB SARAS VYAVASTHA RAKHEL CHHE
EM KAHI NE TENE EK ROOM MA LAI GAYO
TYA EK BAREL HATU TEMA EK KANU HATU TYA GAD JEVU KAIK DEKHATU HATU
KEPTAN : JO AAMA NAKH LAND ANE MAND CHODVA
CHANDU TO TEMA LAND BHARAVI NE CHODVA MANDYO
CHANDU : SAHEB MAZZA AAVI GAI AHI TO ROZ AAVVA JEVU CHHE
KEPTAN : KOI VANDHO NAHI PAN BUDHVARE NAHI
CHANDU : KEM BUDHVAR NAHI SAHEB
KEPTAN : BUDHVARE BAREL MA REHVANO TARO VARO CHHE

No comments:

Post a Comment