VERAITY

GOLIYO GADHEDA NO,

PELIYO PADA NO,

BHOSH BHENSH NI,

LAND LION NO,

TATUDU TETAR NU,

SHITHA SHASHALA NA,

CHUT CHAKLI NI,

PIKO PAREVA NO,

ANE

GAND TAMARI J HO BHAI ...........!!!!!!!!!!!

No comments:

Post a Comment