KHABAR

Shiyala ma Chandu, Chhagan ane Magan ek Rajai ni andar suta hata.

Chandu Chhagan ne  : Yar mane khub thandi lage chhe.!!

Chhagan  : Ek kam kar Magan ni gand ma lund nakhi de ..

Chandu : Nahi Yar tene khabar padi jai to ?

Chhagan : Tane khabar padi ??!!!!

1 comment: