CHAR CHHOKRI

ENGINEER GIRLS ANE ENGINEER BOYS NI VATO.....

CHAR ENGINEER CHHOKRIO EK VAR ROAD PAR UBHI UBHI LIFT NI RAH JOTI HATI.

EK ENGINEER THI BHARELI  CAR NIKLI.  BADHI CHHOKRIO TEMA BESI GAI. JAGYA NA HOVANE LIDHE TE BADHI BOYS NA KHOLA MA BESI GAI.

THODIVAR PACHHI....

CHHOKRI 1 : TU EC ENGINEER LAGE CHHE ?
CHHOKRO 1 : TANE KEM KHABAR PADI ?
CHHOKRI 1 : TARO TOWER MARA UNREACHABLE AREA MA JAVANI KOSHIS KARE CHHE  ETLE !!!

CHHOKRI 2 : TU COMP. ENGINEER LAGE CHHE ?
CHHOKRO 2 : TANE KEM KHABAR PADI ?
CHHOKRI 2 : TARI PEN DRIVE MARA USB PORT MA JAVANI TRY KARE CHHE ETLE !!!

CHHOKRI 3 : TU MECH. ENGINEER LAGE CHHE ?
CHHOKRO 3 : TANE KEM KHABAR PADI ?
CHHOKRI 3 : TARU PISTON MARA CYLINDAR MA JAVANI KOSHISH KARE CHHE ETLE !!!

CHHOKRI 4 : TU CIVIL ENGINEER LAGE CHHE ?
CHHOKRO 4 : TANE KEM KHABAAR PADI ?
CHHOKRI 4 : TARO DEM TUTI GAYO CHHE ANE MARA AAKHA GAM MA PANI BHARAI GAYU CHHE ETLE !!!!

No comments:

Post a Comment