DOCTOR

EK VAR EK DOCTOR CHANDU NI PACHHAN BHAGTO HATO.
EK BHAI E TENE ROKYO .
SAHEB KEM TENI PACHHAN DODO CHHO.
DOCTOR : AA CHOTHI VAR CHHE CHODINO NASBANDHI KARAVA AAVE CHHE ANE SITHA KAPAVI NE BHAGI JAI CHHE.

No comments:

Post a Comment