Dosti sms

Dosti Bobla Nathi ke .........Dabai Jai.

Dosti Lund nathi Ke........Dhilo thai Jai

Dosti Gand nathi ke........Fati Jai.

Dosti to Chut CHhe mara dost ....Jem vapray tem Undi ne Undi Thati Jai....... Vah Vah Vah.......

1 comment: