BHAIYA !!CHANDU SHILA NE : KOI EVI VAT KAR KE JETHI HU KHUSH PAN THAV ANE DUKHI PAN THAV ..

SHILA : I LOVE YOU .......... BHAIYA !!!!!!!!

No comments:

Post a Comment