RANI


SHILA CHANDU NE : TAME MANE LAGAN PELA KEM NA KAHYU KE TAMNE RANI NAMNI BIJI WIFE PAN CHHE..

CHANDU : TU BHULI GAI ME TANE KIDHUJ HATU KE " TANE RANI NI JEM RAKHISH "

No comments:

Post a Comment