HATHI

ek chhokari doktar pase gai doktar mari chut to tapaso
doktar joi ne kahe are aatli moti kem thai gai
chhokari : mari par hathi e balatkar karyo chhe
doktar : pan hathi no land aatlo moto n hoi
chhokari : ha pan pela tene aangali kari hati !!!

No comments:

Post a Comment