SARI KE KHARAB

be mitro ek var rand pase gaya
ek bahar aavi ne kahe : aana karta to mari wife sari
bijo andar gao ne bhar aavine kahe : sachi vat chhe ana karta to tari wife sari !!

No comments:

Post a Comment